ประกาศ กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง ส.อบจ ยะลา และ นายก อบจ.ยะลา