ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบจ.ยะลา


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 2


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 3


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 4


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 5


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 6


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 7


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 8


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 9


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เมืองยะลา เขต 10


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.รามัน เขต 1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.รามัน เขต 2


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.รามัน เขต 3


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.รามัน เขต 4


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.รามัน เขต 5


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.ยะหา เขต 1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.ยะหา เขต 2


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.ยะหา เขต 3


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.ยะหา เขต 4


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.บันนังสตา เขต 1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.บันนังสตา เขต 2


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.บันนังสตา เขต 3


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.บันนังสตา เขต 4


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เบตง เขต 1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เบตง เขต 2


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.เบตง เขต 3


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.กรงปินัง เขต 1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.กรงปินัง เขต 2


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.ธารโต เขต 1


ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ อ.กาบัง เขต 1

แชร์ข่าวนี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on email