การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ประจำปี 2565

82

14 ส.ค.2565 นายมะหะมะ วาเมดีชา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครง การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาวุโส อบจ.ยะลา เอฟ.เอ.คัพ ประจำปี2565กล่าวรายงานโดย นายจำรัส สีทองชื่น ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และคณะผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/หัวหน้าส่วนราชการ/แขกผู้มีเกียรติ
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน/ร่วมเป็นเกิยรติในพิธีเปิด ณ สนามยะลาสเตเดียม (พรุบาโกย)