กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 5 ธันวาคม 2565

46

นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา มอบหมายให้
นายชัยศักดิ์ แสวงผล รองปลัด อบจ.ยะลานำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวชุมชนเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาภบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 2565บ้านบันนังลูวา ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา