กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10

35

28ก.ค.65
นางเพ็ญนภา พรพระสงฆ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดอบจ.ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพิธี จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา