กิจกรรมเยี่ยมวัดเพื่อถวายเครื่องอุปโภคบริโภคและเจลแอลกอฮอล์แด่พระภิกษุสงฆ์

114

วันที่ ( 6 ก.ย. 64 ) นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา มอบหมายให้ นายเฉลิมพล เรืองเริงกุลฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ เยี่ยมวัดเพื่อถวายเครื่องอุปโภคบริโภค/เจลแอลกอฮอล์ แด่พระภิกษุสงฆ์ ดังนี้  (เช้า) ๑ สำนักสงฆ์สำเภาทอง ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา   ๒ วัดชมพูสถิต ตำบลยุโปอำเภอเมือง จังหวัดยะลา    ๓ วัดวาลุการราม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๔ เทศบาลตำบลยุโป ๕ วัดยูปาราม ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๖ วัดศรีพัฒนาราม ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  (บ่าย) ๗ วัดทุ่งยอ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๘ วัดสวนใหม่ ตำบลสเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  ๙ วัดตรีมิตร ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา