กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “

67

วันนี้ (25 ต.ค.64) อบจ.ยะลา จัดโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ” โดยมี ดร.ระเด่น สะมะแอ รองนายก อบจ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ และ บุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ บริเวณโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา