ขอเชิญชวนชาวยะลาไม่ทิ้งกัน แบ่งปันน้ำใจ สู้ภัยโควิค-19

120

มังคุดยะลาคัดพิเศษ

เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมซื้อมังคุดคัดพิเศษ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนมังคุดยะลา