คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ สายอาชีพ สายอุดมศึกษาและเยาวชนทั่วไป ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่

28

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาสายอาชีวะ สายอาชีพ สายอุดมศึกษาและเยาวชนทั่วไป ที่มีอายุระหว่าง 16-23 ปี ใน 8 อำเภอของจังหวัดยะลา ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ (รับเพียง 150 คน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวคิดในการสร้างธุรกิจของเยาวชนให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่และร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเด็กและเยาวชนผ่านกลไกกระบวนการเรียนรู้ของภาคีเครือข่ายสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รับเพียง 330 คน) เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ โดยชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 30,000 บาท และรางวัลชนะเลิศอันดับสอง 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 ตุลาคม 2564

รับสมัครเข้าร่วมโครงการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQVBnUO01yXYwqUE6_0xTP48uauY4U8p2jeX_dOoB2cG92PQ/viewform