ความช่วยเหลือถูกส่งต่อถึงเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอรามัน

37

2 ก.ย.64 เวลา 14.00 น. อบจ.ยะลา ได้นำถุงยังชีพไปมอบให้เด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษา ที่ได้รับผลกระทบวิกฤติโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอรามัน นำโดยนายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา นายมะหะมะ วาแมดีซา ประธานสภา อบจ.ยะลา และ น.ส.รุ่งกานต์ สิริรัตน์เรืองสุข รองปลัด อบจ.ยะลา โดยมี นายณัฎฐ์กร บุญโรภาคย์ นายอำเภอรามัน และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอรามัน ร่วมให้เกียรติต้อนรับ พร้อมด้วยบัณฑิตอาสามาตุภูมิ ผู้ส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่

#กสศ#อบจยะลา#อำเภอรามัน#กศน#ศธจ#บัณฑิตอาสา#อปท#ภาคประชาสังคม