จังหวัดยะลาขอเชิญชวนร่วม”โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565

164

ด้วยจังหวัดยะลาขอเชิญชวนร่วม “โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดยะลา ครั้งที่ 1/2565 พร้อมเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการโรคหลอดเลือดสมอง ณ อาคารTK Park ศูนย์เยาวชนจังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 21 – 29 ตุลาคม 2565 และกิจกรรมเดินวิ่ง ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร ในวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ครั้งนี้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565