จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกถนนสาย 15 ตำบลสะเตง – บ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

6

อ่านประกาศ