สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0012 บ้านหัวเขา ตำบลยะลา อำเภอเมืองยะลา – บ้านละแอ ตำบลละแอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา สัญญาเลขที่ 00099/2566

16