ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

67