ตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

35

23 มีนาคม 2565 นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดยะลา ลงพื้นที่ตรวจสอบดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านราโมงใต้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผน ณ ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา