ติดตามความก้าวหน้าของโครงการซ่อมบำรุงทาง ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง

50

นายจำรัส สีทองชื่น รองปลัด อบจ.ยะลา
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะพร้อมช่างควบคุมงาน ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการซ่อมบำรุงทาง ในพื้นที่ อำเภอกรงปินัง โครงการซ่อมบำรุงทางฯ หมายเลขทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ1-0005 ถนนสายบ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา – บ้านบาโงยีรา ตำบลสะเอ๊ะ อำเภอกรงปินัง