นายก อบจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

247

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นายมุขตาร์ มะทา นายก อบจ.ยะลา เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โดยในครั้งนี้ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธา ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร