ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซุ้มอาคารและกั้นห้องเรียนอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์

32