ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัสครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๓-๐๐๐๒ จำนวน ๖ รายการ ของหน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

106