ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0021 ถนนสาย บ้านปะแต – บ้านไม้แก่น ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

15