ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ 1-0045 ถนนสาย บ้านปะแต ตำบลกอตอตือร๊ะ – บ้านบือยอง ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

16