ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว “บ่อน้ำร้อนเบตง” ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

16