ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับยานพาหนะรถยนต์ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ ของกองคลัง

15