ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (รายการเครื่องทดสอบค่ากำลังต้านทานของคอนกรีตแบบไม่ทำลาย,ชุดทดสอบความข้นเหลวของคอนกรีตและแบบหล่อคอนกรีตทรงเหลี่ยม)

6