ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดินและติดตั้งปั๊มน้ำพร้อมระบบท่อรดน้ำต้นไม้บ่อน้ำร้อนเบตง

57