ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคูระบายน้ำ พร้อมผิวจราจรเขตรอยต่อเทศบาลนครยะลากับเทศบาลเมืองสะเตงนอก ผังเมือง 4 ซอย 14 เทศบาลนครยะลา-เทศบาลเมืองสะเตงนอก หมู่ที่ 10 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา

54