ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา จำนวน 25 สายทาง

19