ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ. 1-0008 บ้านบาโงบาแด ต.สะเตงนอก-บ้านกะตูปะ ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา

56