ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำศาสนาสู่ผู้นำชุมชน

27