ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านตูกู หมู่ที่ 2 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา

27