ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์) กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม

26