ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและบำรุงรักษารถตู้โตโยต้า หมายเลขทะเบียน นข-416 ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22