ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายเหล็กในโครงการ จำนวน 241 ป้าย เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

9