ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 4 รายการ

12