ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน 14 รายการ

22