ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ จำนวน 5,000 ชุด เพื่อใช้ในโครงการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยะลา

2