ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 คัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะบุคลากร สังกัด อบจ.ยะลา

7