ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ยล.ถ. 1 – 0033 บ้านท่าสาป ต.ท่าสาป – บ้านคลองทราย ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา

6