ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมและบำรุงรักษารถกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน บต-6177 ยล ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1