ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ โตโยต้า หมายเลขทะเบียน 40-0189 ยล ของโรงเรียนลำพะยาประชานุเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2