ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง รายการยางแอสฟัลท์ จำนวน 2 รายการ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานซ่อมแซมถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

3