ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0037 วัดเห้งเจีย หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา – บ้านเนินงาม หมู่ที่ 3 ตำบลเนินงาม อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

7