ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมายเลขทางหลวง ยล.ถ. 1-0005 บ้านหน้าถ้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา – บ้านบาโงยีรา หมู่ที่ 1 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก

12