ประกาศผู้ชนะเสนอราคา โครงการผลิตและเผยแพร่สารคดีชุด ก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอบจ.ยะลา ทางสถานีโทรทัศน์ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2