ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล. 2 ชั้น บ้านน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา

48