ประกาศราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษาทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ ๑-๐๐๐๘ สายบ้านบาโงบาแด ตำบลสะเตงนอก – บ้านกะตูปะ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

10