ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาฯ หลักเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลาสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

203