ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

324