ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ท่องเที่ยวบ่อน้ำร้อนเบตง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)

4