ประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ยล.ถ.1-0028 สายบ้านยีราปัน ตำบลตลิ่งชัน – บ้านคอลอกาเอ ตำบลเขื่อนบางลาง อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา (ที่ กม.3+190)

33